Bút đo sức căng bề mặt dyne

    Bút thử độ căng bề mặt có hơn mười bút thử độ căng khác nhau, có thể kiểm tra chính xác xem sức căng bề mặt của màng nhựa có đạt giá trị bút thử không. Cho phép người dùng hiểu rõ liệu phim có phù hợp để in, ghép hoặc hút chân không, v.v., để kiểm soát hiệu quả chất lượng và giảm tổn thất do lỗi vật liệu.

Đ